ВСЕУКРАЇНСЬКА ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ АСОЦІАЦІЇ ПУЛЬМОНОЛОГІВ УКРАЇНИ

РЕСПІРАТОРНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ФОРУМ

18 ЛЮТОГО 2021 РОКУ
О 15:00

За підтримки:

Наші спікери:

Фещенко
Юрій Іванович

Академік НАМП України ,
доктор медичних наук, професор.
Директор національного інституту фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Мостовий
Юрій Михайлович

Доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. Завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ВНМУ ім. М.І.Пирогова

Островський
Микола Миколайович

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології Івано-Франківського національного медичного університету.

Дзюблик
Ярослав Олександрович

Доктор медичних наук, провідний науковий співробітник ДУ "Національний інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського НАМН України

Конопкіна
Людмила Іванівна

Завідувачка кафедри внутрішньої медицини 1 Державного закладу «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я Укра їни» (ДЗ «ДМА»), пульмонолог і терапевт ви щих фахових кваліфікацій, доктор медичних наук, про фесор

Програма заходу

15:00-15:2020хв«Сучасні дані про можливості покращенняпереносимості фізичного навантаження і значення фізичної активності у хворих на ХОЗЛ»Проф. Конопкіна Л.І.
15:20-15:4020 хв«Клінічний випадок: коморбідний пацієнт з ХОЗЛв умовах пандемії COVID-19».Проф. Мостовий Ю.М.
15:40-15:5010 хвВідповіді на питання 
15:50-16:1020 хв«Що ми знаємо про ідіопатичний легеневий фіброз сьогодні. Можливості антифібротичної терапії».Д.мед.н., Дзюблик Я.О.
16:10-16:3020 хв«Досвід діагностики та лікування ідіопатичного легеневого фіброзу. Ефективність раннього призначення нінтеданіба».Проф. Островський М.М.
16:30-16:4010 хвВідповіді на запитання 

 2,737 Переглядів,  4 Користувачів онлайн

Ваші коментарі та запитання до спікерів

Medicine doctor hand working with modern computer interface

Прошу підтвердити, що ви є працівником сфери охорони здоров'я